Thông tin chi tiết:
Đào Hồng Tứ
Tổ trưởng Đào Hồng Tứ
Ngày tháng năm sinh 17/12/1976
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 01695080165
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách