Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hiếm
Giáo viên Nguyễn Thị Hiếm
Ngày tháng năm sinh 01/02/1968
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Điện thoại 01682560631
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách