Bài dự thi Dự án bước chân của sách - 30 thói quen học sinh tiểu học cần phải rèn luyện

      Thông điệp: Cùng đọc sách, cùng học tập và trải nghiệm. Mỗi một trải nghiệm đều là một thu hoạch, xem chúng ta đã làm việc gì đáng được mọi người khen ngợi, hoặc việc gì cần phải kiểm điểm lại. Học cách tư duy tích cực và thực hành thực tế, quá trình rèn luyện từ suy nghĩ tới hành động, sẽ dần dần xây dựng được sức mạnh cho mình.