Tiết mục đơn ca của bạn Quỳnh Chi - Sao Nhi đồng 3D chào mừng ĐH Liên đội nhiệm kì 2018-2019.