A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021-2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021-2022

1. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

- Nhà trường đã triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1; Chương trình GDPT 2006 đối với các lớp 2, 3, 4, 5.

- Chỉ đạo các giáo viên dạy lớp 1 xây dựng kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở đảm bảo mục tiêu, nội dung, đáp ứng yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT 2018; các tổ và từng giáo viên các lớp 2, 3, 4, 5 chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục  theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tiếp cận chương trình GDPT 2018.

- Trong điều kiện HS nghỉ để phòng dịch, các giáo viên đã tổ chức dạy học trực tuyến, giao bài ôn tập cho học sinh. Khi học sinh đi học trở lại, các tổ chuyên môn, các giáo viên đã sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh, không cắt xén kiến thức, đảm bảo hoàn thành chương trình theo kế hoạch năm học.  

- Tổ chức cho 21/21 lớp học 2 buổi/ ngày; xếp thời khóa biểu buổi 2 đúng quy định, không gây áp lực cho học sinh; tạo điều kiện cho học sinh được tham gia các môn học, hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm nhằm phát huy năng lực, phẩm chất.

- Tổ chức cho 21/21lớp học tiếng Anh với thời lượng lớp 1;2;3 học 2 tiết/ tuần, lớp 4;5 học 3 tiết/ tuần. Triển khai dạy chương trình Tiếng Anh tăng cường với giáo viên người nước ngoài từ tháng 3 năm 2021. Thời lượng 01 tiết/tuần. Số học sinh tham gia: 548/718 em, đạt tỉ lệ 76,3%. Việc tổ chức dạy tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài đã giúp nâng cao chất lượng dạy tiếng Anh trong nhà trường, học sinh được rèn luyện cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết.

- Nhà trường đã linh hoạt sắp xếp giáo viên; sửa chữa bổ sung máy tính để duy trì cho 448 học sinh lớp 3;4;5 được học tin học.

- Tổ chức dạy học, đánh giá học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật theo đúng quy định. Giáo viên chủ nhiệm đã xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, phối hợp với gia đình kèm cặp, giúp đỡ học sinh. Nhà trường đã rà soát các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn; miễn giảm các khoản đóng góp, tặng quà nhân dịp khai giảng để động viên học sinh.

- Tập trung chỉ đạo giáo viên áp dụng các thành tố tích cực của các mô hình dạy học tiên tiến, các kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy học. Giáo viên đã bám sát đối tượng học sinh, hình thức tổ chức dạy học đa dạng, đã chú trọng dạy học theo nhóm, dạy học cá nhân.

- Nhà trường đã tổ chức tập huấn về đánh giá xếp loại học sinh hướng tới mục tiêu đánh giá nhằm phát huy phẩm chất, năng lực của học sinh. Các Giáo viên đã động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan; cập nhật kịp thời các thông tin đánh giá trên cơ sở dữ liệu ngành; sử dụng sổ điểm điện tử và học bạ điện tử theo quy định.

       - Trong năm học, nhà trường đã tổ chức 05 hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục đạo đức, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích như: Tuyên truyền về an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống ma túy; tổ chức vui tết trung thu cho học sinh. Tổ chức thành công chuyên đề cấp huyện “Kĩ năng phòng, chống bạo lực học đường và xây dựng tình bạn đẹp”; duy trì các buổi sinh hoạt tập thể toàn trường vào sáng thứ hai đầu tháng. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng; với các hoạt động như giao lưu cờ vua, đá cầu, đồng diễn thể dục, các trò chơi dân gian.

          - Nhà trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho thư viện; duy trì hoạt động đọc sách cả thư viện trong nhà và thư viện xanh; bổ sung sách, báo, tài liệu tham khảo cho thư viện. 21/21 lớp đã xây dựng mô hình thư viện 50k, vận động cha mẹ HS và HS tặng sách để dùng chung.

- Tham gia cuộc thi “ Bước chân của sách” đạt 2 giải triển vọng; duy trì các câu lạc bộ năng khiếu như: bóng bàn, bơi, võ, vẽ để phát triển năng lực cho học sinh. Tổ chức cho HS tham gia các cuộc thi: IOE, Trạng Nguyên Tiếng Việt, Trạng Nguyên toàn tài, Sơn ca, vẽ tranh, Thách thức tài năng toán học trẻ.

       * Kết quả đánh giá học sinh năm học 2020-2021:

a) Kết quả đánh giá HS lớp 1 theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT (tính cả HS khuyết tật học hòa nhập):

- Môn học/HĐGD:

Môn học

Tổng số HS lớp 1

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

Toán

127

115

90.6

08

6.3

4

3.1

Tiếng Việt

127

111

87.4

13

10.2

3

2.4

Mỹ thuật

127

106

83.5

21

16.5

0

0

Âm nhạc

127

98

77.1

28

22.1

01

0.8

GD thể chất

127

112

88.2

13

10.2

02

1.6

Đạo đức

127

112

88.2

14

11

01

0.8

Tự nhiên - Xã hội

127

110

86.6

15

11.8

02

1.6

HĐ trải nghiệm

127

108

85

17

13.4

02

1.6

Tiếng Anh

127

108

85

19

15

0

0

          - Năng lực:

Năng lực

Tổng số HS lớp 1

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

Năng lực chung

Tự chủ và tự học

127

110

86.6

14

11

3

2.4

Giao tiếp và hợp tác

127

112

88.2

13

10.2

2

1.6

Giải quyết vấn đề và sáng tạo

127

111

87.4

14

11

02

1.6

Năng lực đặc thù

Ngôn ngữ

127

111

87.4

14

11

02

1.6

Tính toán

127

115

90.5

9

7.1

3

2.4

Khoa học

127

110

86.6

15

11.8

02

1.6

Thẩm mĩ

127

111

87.4

15

11.8

01

0.8

Thể chất

127

114

89.8

13

10.2

0

0

- Phẩm chất:

Phẩm chất

Tổng số HS lớp 1

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Yêu nước

127

126

99.2

01

0.8

0

0

Nhân ái

127

121

95.3

6

4.7

0

0

Chăm chỉ

127

110

86.6

15

11.8

02

1.6

Trung thực

127

114

89.8

12

9.4

01

0.8

Trách nhiệm

127

111

87.4

14

11

02

1.6

          b) Kết quả đánh giá HS lớp 2=> lớp 5 theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT (tính cả HS khuyết tật học hòa nhập):

- Môn học/HĐGD:

  • Môn học

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Toán

538

91

53

09

0

0

Tiếng Việt

531

89.8

60

10.2

0

0

Mỹ thuật

489

82.7

102

17.3

0

0

Âm nhạc

501

84.8

90

15.2

0

0

Thể dục

507

85.8

84

14.2

0

0

Đạo đức

505

85.4

86

14.6

0

0

Thủ công

272

85

48

15

0

0

Kỹ thuật

230

84.9

41

15.1

0

0

Tự nhiên - Xã hội

270

84.4

50

15.6

0

0

Khoa học

246

90.8

25

9.2

0

0

Lịch sử & Địa lý

241

88.9

30

11.1

0

0

Tiếng Anh

482

81.6

109

18.4

0

0

Tin học

380

84.8

68

15.2

0

0

 

* Năng lực:

Năng lực

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Tự phục vụ, tự quản

518

87.6

73

12..4

0

0

Hợp tác

506

85.6

85

14.4

0

0

Tự học và giải quyết vấn đề

497

84.1

94

15.9

0

0

 

* Đánh giá định kỳ về phẩm chất:

Phẩm chất

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Chăm học, chăm làm

488

82.6

103

17.4

0

0

Tự tin, trách nhiệm

514

87

77

13

0

0

Trung thực, kỷ luật

539

91.2

52

8.8

0

0

Đoàn kết, yêu thương

549

93

42

7

0

0

* Hoàn thành chương trình lớp học: 575 /579 HS = 99.3%, tăng 0.1% so với năm học trước, tăng 0.3% so với kế hoạch.

Chưa hoàn thành 04/579HS = 0.7%; giảm 0.1% so với năm học 2019-2020.

* Hoàn thành chương trình tiểu học. 139/139 HS = 100%; bằng so với năm học 2019-2020, tăng 1% so với kế hoạch.

* Khen thưởng học sinh:

- Giải quốc gia: 06 giải; cấp thành phố: 42 Giải. Tăng 36 giải so với năm học trước, tăng 37 giải so với kế hoạch.

- Cấp huyện: 18 giải. Tăng 04 giải so với năm học trước, giảm 07 giải so với kế hoạch ( Do huyện giảm một số cuộc giao lưu). 73 học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện được PGD&ĐT tặng giấy khen.

- Cấp trường:

+ Học sinh Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện ( Học sinh xuất sắc với lớp 1): 333 em = 46,4%, tăng 1.4% so với kế hoạch.

+ Học sinh tiêu biểu hoàn thành trong học tập và rèn luyện ( Có thành tích vượt trội với lớp 2;3;4;5): 219 em = 30,5%, giảm 1.5% so với cùng kỳ và so với kế hoạch.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết